PromosiViral.com

SMART CONSUMER COMMUNITY

Platform Komuniti Pengguna Bijak

Terma & Syarat

Selamat datang ke https://promosiviral.com untuk kedai online. Terma dan syarat yang dinyatakan di bawah terpakai kepada semua pelawat dan pengguna https://promosiviral.com. Anda terikat dengan terma dan syarat ini selagi anda berada di https://promosiviral.com.

Umum

Kandungan terma dan syarat boleh diubah, dipindahkan atau dipadamkan pada bila-bila masa. Sila ambil perhatian bahawa https://promosiviral.com/ mempunyai hak untuk menukar kandungan terma dan syarat tanpa sebarang notis. Sebarang pelanggaran peraturan dan peraturan terma dan syarat ini, https://promosiviral.com akan mengambil tindakan segera terhadap pesalah.

Kandungan Laman & Hak Cipta

Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua bahan, termasuk imej, ilustrasi, reka bentuk, ikon, gambar, klip video, dan bahan bertulis dan lain-lain yang muncul sebagai sebahagian daripada Tapak ini, dengan kata lain “Kandungan Tapak” adalah hak cipta, tanda dagangan, pakaian perdagangan dan/atau harta intelek lain yang dimiliki, dikawal atau dilesenkan oleh https://promosiviral.com

Komen Dan Maklumbalas

Segala komen dan maklum balas kepada https://promosiviral.com akan dihantar kepada admin@promosiviral.com/, Pengguna akan bersetuju bahawa tidak akan ada ulasan yang dikemukakan kepada https://promosiviral.com akan melanggar mana-mana hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, tanda dagangan, privasi hak peribadi atau hak milik yang lain. 

Tambahan , pengguna hendaklah bersetuju bahawa tidak akan ada kandungan bahan yang menyalahi undang-undang, kesat atau lucah, atau perkara yang bertujuan menjatuhkan imej pemilik laman web atau pihak ketiga yang dihantar ke tapak. Pengguna akan menjadi satu-satunya yang bertanggungjawab untuk sebarang kandungan ulasan yang dibuat.

Maklumat Produk

Pemilik laman https://promosiviral.com tidak dapat menjamin semua produk sebenar akan sama seperti yang ditunjukkan dalam paparan kerana bergantung pada paparan aplikasi dan monitor pengguna.

E-Mail

Pengguna hendaklah bersetuju bahawa https://promosiviral.com boleh menghantar berita/produk/promosi terkini dan lain-lain melalui e-mel kepada pengguna.

Gantirugi

Pengguna bersetuju untuk mengakui, bertanggungjawab dan menanggung kos terhadap mana-mana atau semua tuntutan atas kerosakan, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penyalahgunaan informasi dari laman https://promosiviral.com

Pautan Pihak Ketiga

Sebarang akses pautan ke tapak pihak ketiga melalui tapak https://promosiviral.com adalah tanggungjawab pengguna sendiri jika berlaku kerosakan, kerugian atau kehilangan disebabkan tapak pihak ketiga.

Ralat Maklumat

Dari semasa ke semasa, mungkin terdapat maklumat di https://promosiviral.com yang mengandungi ralat tipografi, ketidaktepatan, ketinggalan maklumat, yang mungkin berkaitan dengan penerangan produk, harga, ketersediaan dan kandungan artikel. Kami berhak untuk membetulkan sebarang kesilapan, ketidaktepatan, menukar atau mengedit maklumat tanpa notis terlebih dahulu kepada pelanggan. Jika pengguna tidak berpuas hati dengan produk yang dibeli, sila pulangkan semula kepada kami bersama invois.

Penamatan

Perjanjian ini berkuatkuasa antara pelanggan dan pemilik laman https://promosiviral.com sehingga salah satu pihak atau kedua-duanya. pengguna menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, pemilik laman https://promosiviral.com juga boleh menamatkan perjanjian dengan pengguna tanpa sebarang notis awal dan akan menafikan akses pelanggan yang tidak dapat mematuhi terma dan syarat dinyatakan.

Tempoh Penghantaran

Item produk yang mempunyai stok mengambil masa 3-7 hari bekerja untuk penghantaran standard. Item produk yang kehabisan stok, pihak kami akan hubungi pelanggan untuk makluman dan tindakan lanjut.

Pembayaran

Semua item produk digital atau fizikal yang dibeli adalah tertakluk kepada bayaran sekali sahaja. Pembayaran boleh dibuat melalui pelbagai kaedah pembayaran yang https://promosiviral.com sediakan, seperti Visa, MasterCard atau kaedah pembayaran dalam talian.

Kad pembayaran (kad kredit atau kad debit) tertakluk pada semakan pengesahan dan kebenaran oleh pengeluar kad pengguna. Jika kami tidak menerima kebenaran yang diperlukan, kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau ketidakserahan pesanan belian pengguna.
Costumer Service
1